Uchwała Nr 347/99
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 10 sierpnia 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad i procedur udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się oraz w sprawie zmiany uchwały nr 19/99 Zarządu PFRON z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Treść Uchwały...

Załącznik do Uchwały nr 347/99
Zarządu PFRON z dnia 10 sierpnia 1999 r.
Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się.


Treść Załącznika...

Uchwała nr 113/2000
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 14 marca 2000 r.
zmieniająca uchwałę nr 19/99 Zarządu PFRON z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Treść Uchwały...


Strona Główna - Powrót Do Strony Głównej